Om

Kenneth Larsen er utdannet lærer, med mastergrad i spesialpedagogikk og en doktorgrad om tidlig autisme fra medisinsk institutt ved Universitetet i Oslo.

Kenneth Larsen har lang klinisk erfaring med arbeid med barn, unge og voksne med nevroutviklingsforstyrrelser (autismespekterforstyrrelse, ADHD, Tourettes syndrom). Har de siste årene også drevet flere fagutviklings- og forskningsprosjekter. Larsen holder utallige forelesninger for foreldre, fagpersoner, universiteter og høgskoler.

Kenneth Larsen har skrevet flere bøker og bokkapitler, og publisert flere populærvitenskapelige og vitenskapelige artikler.