Undervisning – Rådgivning

Jeg har lang erfaring med undervisning og rådgivning innen temaene; autismespekterforstyrrelse Pivotal Response Treatment Tidlig intensiv opplæring (EIBI) håndtering og forebygging av utfordrende atferd styrking av sosial kompetanse familieveiledning for familier med barn som har utviklingsforstyrrelse Te kontakt for mer informasjon; post@kenneth-larsen.no.